Mr Lender

Nazwa firmy – PDL Finance Limited

Numer firmy – 06738633

Siedziba firmy – 6th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, UK

Numer w Financial Conduct Authority (FCA) – 673310

Numer kontaktowy – 0208-532-1969

Email enquiries@mrlender.co.uk

Facebook https://www.facebook.com/MrLender

Godziny pracy :

Poniedziałek – Piątek:  8.00-18.30

Sobota – Niedziela: 8.00-15.30

 

Jakie kryteria muszę spełnić by uzyskać pożyczkę?

Aby ubiegać się o pożyczkę w Mr Lender musisz być pełnoletnim (co najmniej 18 lat) mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Musisz także być zatrudniony (na pełnym etacie lub pół etatu). Musisz posiadać aktualny numer telefonu i adres email oraz ważną kartę debetową, która połączona jest z kontem bankowym, na którym chciałbyś otrzymać środki pieniężne. Pożyczki nie otrzymasz jeśli posiadasz świadectwo  w County Court Judgements (CCJs) w przeciągu ostatnich 3 lat. Wszystkie aplikacje są rozpatrywane indywidualnie, przy czym każda aplikacja zostanie poddana sprawdzeniu zdolności kredytowej.

Ile pieniędzy mogę pożyczyć?

W przypadku pierwszej pożyczki będziesz mógł maksymalnie pożyczyć 500 funtów. Jeśli pierwsza pożyczka została spłacona, maksymalna kwota kolejnej pożyczki będzie wynosić 1000 funtów..

Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?

Tak, możesz. Możesz w całości spłacić swoją pożyczkę lub dokonać częściowej płatności, kontaktując się z członkiem zespołu obsługi klienta jedną z następujących metod:

Email customer.services@mrlender.co.uk
Zadzwoń pod numer 0208-532-5022
Wyślij list na Suite 105W, Sterling House, Langston Road, Loughton, IG10 3TS
Zaloguj się na swoje konto Mr Lender, aby płacić online w dowolnym momencie

Jeśli chcesz uregulować w całości, musisz podać datę, kiedy chcesz uregulować pożyczkę. Następnie Mr Lender wyśle Ci oświadczenie wskazujące, ile musisz zapłacić, po odjęciu rabatu, do którego jesteś uprawniony. Jeśli chcesz dokonać częściowej płatności, Mr Lender wyliczy rabat, do którego masz prawo, zastosuje kwotę Twojej pożyczki i przekalkuluje Twoją spłatę. Jeśli dokonasz częściowej wcześniejszej ugody, możesz poprosić pożyczkodawce o przesłanie oświadczenia.

Co jeśli nie mogę spłacić pożyczki przed terminem?

Mr Lender nie pobiera opłaty, jeśli spóźnisz się z dokonaniem płatności lub jeśli nie otrzymasz płatności. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, nadal będą naliczane odsetki od pozostałego salda kapitałowego według stawki zawartej w umowie do dnia faktycznej płatności. Stopa oprocentowania kredytu jest jasno wyjaśniona w umowie. Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić tego, co jesteś winien Mr Lender, pożyczkodawca zawiesi odsetki i opłaty i uzgodni z Państwem plan spłat, na który możesz sobie pozwolić i który pasuje do Twojej sytuacji finansowej.

Musisz zawsze zakładać, że Mr Lender postara się odebrać spłatę w określonym terminie, chyba że otrzymałeś od Mr Lender potwierdzenie, że pożyczkodawca jest gotowy przedłużyć termin spłaty. Proszę nie brać pożyczki od Mr Lender, jeśli nie sądzisz, że możesz spłacić go w terminie spłaty.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz skorzystać z wielu bezpłatnych poradni zadłużenia, które również mogą Ci pomóc. Obejmują one:

Citizens Advice – www.citizensadvice.org.uk. Aby znaleźć lokalne biuro, zajrzyj do lokalnej książki telefonicznej lub online.
StepChange – www.stepchange.org – 0800-138-1111
National Debtline – www.nationaldebtline.co.uk – 0808-808-4000
Money Advice Service – www.moneyadviceservice.org.uk – 0800-138-7777

Co jeśli nie będę spłacać pożyczki oraz nie będę odpowiadał na próby kontaktu?

Jeśli stwierdzisz, że zmieniły się Twoje okoliczności i możesz nie być w stanie dokonać wymaganych spłat w terminie, zadzwoń do Mr Lender tak szybko, jak to możliwe, ponieważ zawsze starają się oni pomóc w znalezieniu polubownego rozwiązania. Jeśli spłata należności nie powiedzie się, a Ty nie poinformujesz Mr Lender o powodzie braku spłaty raty, Mr Lender podejmie próbę skontaktowania się z Tobą za pomocą różnych metod, w tym telefonu, poczty e-mail i wiadomości SMS.

Jeśli nie zareagujesz na próby Mr Lender skontaktowania się z Tobą lub Mr Lender nie będzie w stanie dojść do porozumienia w sprawie rozsądnego wyniku, przekażą oni Twoje konto firmie zewnętrznej zajmującej się zbiórką. To będzie firma zewnętrzna, która skontaktuje się z Tobą, aby uzyskać spłatę pożyczki. Będą oni mieli tymczasowy lub pełne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze przez odpowiedni organ nadzoru finansowego. Zawsze Mr Lender będzie Cię powiadamiać, jeśli tak się stanie, podadzą w tedy Tobie nazwę agencji, do której przekazali dług, ale mają nadzieję, że będziesz z nimi współpracować aby rozwiązać tę sytuację, zanim ta czynność stanie się konieczna.

Proszę oceń pożyczkodawcę